Politika soukromí

Politika soukromí

Tato politika soukromí určuje zásady stahování, shromažďování a také zpracování a využívání osobních údajů, které od vás získal Internetový obchod Autodíly Citroen Peugeot Renault Dacia, provozovaný na adrese www.eurofrance.pl (dále jen Vitrína) firmou EUROFRANCE Marcin Bednarczyk I Konrad Kruczek Sp.K., se sídlem na adrese: al. Gen. W. Andersa 43, 43-300, Bielsko-Biała, DIČ: 9372219834, dále jen Eurofrance nebo Internetový obchod. A tedy Eurofrance je správcem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen obecné nařízení o ochraně osobních údajů, ve vztahu k osobním údajům uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami. Znamená to, že Eurofrance stanovuje účely a způsoby zpracování osobních údajů uživatelů ve vlastním rozsahu a na vlastní odpovědnost. Budete-li mít dotazy nebo pochybnosti ohledně toho, jak chrání vaše osobní údaje Eurofrance, kontaktujte nás telefonicky, e-mailem (údaje jsou uvedeny na stránkách Internetového obchodu). Informujeme, že osobní údaje jsou veškeré informace, které vás mohou identifikovat, například vaše jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty a doručovací adresa. Když se v níže uvedeném dokumentu odkazujeme na termín „zpracovat“ nebo „zpracování“, rozumíme tímto veškeré činnosti a operace prováděné s vašimi osobními údaji (např. jejich uchovávání nebo analyzování pro potřeby poskytování služby).

 

Eurofrance vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila respektování vašeho soukromí a ochranu poskytnutých osobních údajů při používání Internetového obchodu a provádění nákupů v rámci tohoto ochodu a za tímto účelem provádí veškerá nezbytná opatření.

 

Jaké údaje Internetový obchod stahuje automaticky, když jej používáte?

Eurofrance nestahuje automaticky žádné údaje, s výjimkou údajů uvedených v souborech, které jsou zmíněny níže, při samotném používání Internetového obchodu.

Soubory cookies


Soubory cookies jsou malé textové soubory zasílané Internetovým obchodem a uchovávané ve vašem počítači obsahující určité informace spojené s vaším používáním Internetového obchodu. Soubory cookies využívané internetovým obchodem mohou mít dočasný nebo trvalý charakter. Dočasné soubory cookies jsou odstraněny v okamžiku zavření prohlížeče, zatímco trvalé soubory cookies jsou uchovávány také po ukončení používání Internetového obchodu, a slouží k uchovávání informací, jako jsou vaše hesla nebo přihlašovací jméno, což urychluje a usnadňuje používání Internetového obchodu.

V rámci vitríny se používají následující typy souborů cookies:

 • soubory cookies umožňující využívání služeb dostupných v rámci Internetového obchodu, např. ověřovací soubory cookies používané pro služby vyžadující ověření v rámci Internetového obchodu,
 • výkonnostní soubory cookies umožňující shromažďování informací o způsobu používání webových stránek Internetového obchodu,
 • funkční soubory cookies umožňující zapamatování nastavení vybraného uživatelem a personalizaci uživatelského rozhraní.

 

Internetový obchod využívá níže uvedené soubory cookies pro následující účely:

 

 • udržení relace uživatele po přihlášení do Internetového obchodu, díky níž uživatel nemusí na každé podstránce Obchodu opět zadávat přihlašovací jméno a heslo,
 • přizpůsobení obsahu našich webových stránek preferencím uživatele a optimalizaci používání webových stránek; zejména tyto soubory umožňují identifikovat zařízení uživatele Obchodu a vhodně zobrazit webovou stránku, přizpůsobenou jeho individuálním požadavkům,
 • tvoření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé Internetového obchodu používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah.

V mnoha případech software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) umožňuje implicitně uchovávání souborů cookies na koncovém zařízení uživatele. Uživatel může kdykoli změnit nastavení souborů cookies. Toto nastavení může být změněno zejména tak, aby blokovalo automatickou podporu souborů cookies v nastavení webového prohlížeče nebo oznamovalo jejich každé uložení na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech podpory souborů cookies jsou dostupné v nastavení softwaru (webového prohlížeče). Internetový obchod informuje, že omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkcionality dostupné na našich webových stránkách. Více informací o souborech cookies je uvedeno v záložce „Nápověda“ v menu webového prohlížeče.

Kromě souborů cookies může Internetový obchod také shromažďovat údaje běžně shromažďované správci internetových systémů v rámci tzv. logů nebo žurnálů. Informace uvedené v logách mohou obsahovat mj. vaši IP adresu, druh platformy a webového prohlížeče, poskytovatele internetu a adresu stránek, ze kterých jste vstoupili do Internetového obchodu.

Některé podstránky v rámci Internetového obchodu a jiné prostředky pro komunikaci s vámi mohou obsahovat tzv. „web beacons“ (tzv. elektronické obrázky). Web beacons umožňují získávat informace, jako např. IP adresa počítače, na kterém byla načtena stránka, na níž byl web beacon umístěn, URL číslo stránky, doba načtení stránky, druh prohlížeče a také informace uvedené v cookies, pro účely hodnocení efektivity našich reklam. Tyto údaje budou archivovány a používány pro statistickou analýzu a hodnocení globálního pohybu uživatelů Internetového obchodu. Tyto údaje nebudou spojovány s vašimi poskytnutými osobními údaji.

 

Jaké údaje stahuje Internetový obchod při registraci a provádění nákupů?

Internetový obchod bude od vás stahovat následující osobní údaje prostřednictvím svých stránek jiných způsobů komunikace při provádění nákupů a procesu registrace:

 • jméno a příjmení,
 • adresu trvalého bydliště,
 • korespondenční adresu, pokud je jiná než adresa trvalého bydliště,
 • adresu elektronické pošty,
 • telefonní číslo.

Uvedení výše uvedených údajů je dobrovolné, ale nutné pro provedení registrace a nákupu v rámci Internetového obchodu.

Eurofrance jako správce osobních údajů je v souladu s právními předpisy povinna respektovat práva osob, jejichž údaje zpracovává.

 

Pokud tedy máme vaše údaje, pak máte:

 

PRÁVO NA INFORMACE:

– pro jaké účely zpracováváme vaše údaje a jaký máme k tomu právní základ,

– jak dlouho budeme zpracovávat vaše údaje,

– jak budeme profilovat vaše údaje a jak se můžete proti tomu postavit,

– jaká jiná práva vám přísluší čili právo na přístup k údajům a získání jejich kopie, právo na opravu, odstranění údajů, právo vnést námitku, možnost odvolání souhlasu kdykoli, právo podat stížnost dozorovému úřadu.

 

Příslušnou informaci jsme zaslali na e-mailové adresy našich klientů.

 

PRÁVO NA PŘÍSTUP:

Máte právo na získání přístupu ke svým údajům, které zpracováváme. Můžete kdykoli získat kopii údajů. Můžete to provést pomocí svého účtu nebo přímo zavolat na telefonní číslo 335065070. Pokud se rozhodnete nám napsat, budete z bezpečnostních důvodů podrobeni ověření, a pokud bude ověření úspěšné, zašleme vám kopii vašich údajů s dodržením přiměřených bezpečnostních opatření.

 

PRÁVO NA ODSTRANĚNÍ A ZMĚNU ÚDAJŮ:

Právo na odstranění údajů, nazývané také právo „být zapomenutým“. Máte právo požádat nás o odstranění vašich údajů. Provedeme to, pokud zrušíte s námi smlouvu a nebude jiný právní základ, např. vyplývající z finančního práva, který nám bude ukládat povinnost dalšího zpracování vašich údajů. Pokud se po žádosti o odstranění údajů ukáže, že jsme právně zavázáni dále zpracovávat vaše údaje, budeme vás o tom informovat. Máte právo na změnu svých údajů, pokud budou chybné nebo neaktuální nebo z jiného důvodu.

 

PRÁVO NA PŘENÁŠENÍ ÚDAJŮ:

Na vaši žádost vám zašleme do 14 dnů soubor s údaji v příslušném formátu. V rámci tohoto práva můžete také určit subjekt, kterému máme zaslat vaše údaje. S dodržením bezpečnosti se ujistěte, kdo dostane vaše údaje.

Pokud si chcete stáhnout své údaje přímo, můžete to provést https://www.eurofrance.pl/pl/login. Pokud je chcete přenést, pak nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem, můžete nám také napsat, ale vyhrazujeme si, že jsme povinni ověřit, zda vy jste opravdu vy.

 

PRÁVO NA OMEZENÍ NAŠÍ ČINNOSTI:

Na vaši žádost omezíme zpracování vašich údajů pouze na jejich uchovávání. Přestaneme pak provádět jiné činnosti, které patří ke zpracování údajů, např. jejich poskytování. Týká se to situací, když například někdo protiprávně využil vaše údaje k registraci účtu v našem Internetovém obchodě a vy je budete potřebovat k vysvětlení této situace. V takovém případě nás neprodleně kontaktujte.

 

PRÁVO NÁMITKY PROTI PROFILOVÁNÍ:

Můžete se také postavit proti eventuálnímu profilování tak, že jej zapnete nebo vypnete, a zanechání marketingových činností vyplývajících z profilování. Dříve než však podáte námitku, pamatujte, že díky profilování lépe přizpůsobíme výsledky vyhledávání vašim preferencím. Díky tomu se zkrátí čas vyhledávání zajímavých výrobků a námi zobrazené reklamy budou lépe přizpůsobeny vašim preferencím.

Námitku můžete podat telefonicky, e-mailem nebo dopisem (ověření).

Proces ukončení profilování může trvat až 48 hodin.

 

Marketing Internetového obchodu

Pokud jste k tomu udělili souhlas (přihlášení k newsletteru), bude vaše e-mailová adresa využívána pro marketingové účely vlastních výrobků Internetového obchodu. Souhlas lze odvolat kdykoli.

 

Technické prostředky a vaše povinnosti

Internetový obchod vynakládá veškeré možné úsilí, aby zabezpečil vaše údaje a chránil je proti přístupu třetích osob. Námi provedená opatření se mohou však ukázat jako nedostačující, pokud sami nebudete dodržovat zásady bezpečnosti. Zejména musíte zachovat v tajnosti přihlašovací jméno a heslo do Obchodu a nesdělovat je třetím osobám. Pamatujte si, že Internetový obchod vás nebude žádat o jejich uvedení, s výjimkou jejich uvedení při přihlášení. Chcete-li znemožnit využívání vašeho účtu neoprávněnými osobami, odhlaste se po ukončení používání z Internetového obchodu.

 

Jakým jiným způsobem můžete uplatňovat příslušející práva?

Máte možnost náhledu a editace svých údajů kdykoli, v rámci Internetového obchodu, po přihlášení se s použitím e-mailové adresy a hesla. Pokud zapomenete heslo nebo vzniknou jiné problémy s přihlášením, kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

E-mailová adresa: marcin@eurofrance.pl

 

Funkce „Ohodnotit později“

Existuje možnost hodnocení Internetového obchodu po podání objednávky pomocí funkce „Ohodnotit později“ formou vyjádření souhlasu s následujícím obsahem:

„Ano, chtěl bych využívat možnost „Ohodnotit později“. Žádám Trusted Shops, aby mi připomenula možnost přidání názoru prostřednictvím e-mailové zprávy, která mi bude zaslána za několik dnů“.

Pokud bude získán výše uvedený souhlas se zasláním připomenutí, bude vaše e-mailová adresa poskytnuta prostřednictvím systému názorů Trusted Shops firmě Trusted Shops GmbH se sídlem na Subbelrather Str 15c, 50823 Kolín (www.trustedshops.pl). Účelem předání adresy je zaslání po určité době připomenutí o možnosti přidání názoru na službu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna (např. zaslání e-mailové zprávy: serwis@trustedshops.pl).

 

Jiné webové stránky

V rámci Internetového obchodu, jeho stránek a podstránek se mohou objevovat pravidelně odkazy na jiné webové stránky. Takové webové stránky fungují nezávisle na Obchodě a Obchod nemůže na ně nijak dohlížet. Tyto stránky mohou mít vlastní politiky soukromí, se kterými se doporučujeme seznámit. Internetový obchod nenese odpovědnost za zásady nakládání s údaji v rámci těchto stránek.

 

Poskytnutí informací

Za účelem realizace smlouvy může Eurofracne poskytovat vaše shromážděné údaje svým partnerům, mezi nimi těm, jejichž pomocí Obchod plní povinnosti, jako např. kurýrní firmy, operátoři platebních systémů nebo reklamní agentury. V takových případech je počet poskytovaných údajů omezen na vyžadované minimum.

Kromě toho vaše poskytnuté údaje můžete zpřístupnit příslušným orgánům veřejné správy, pokud to vyžadují závazné právní předpisy. V žádném případě nemohou být tyto údaje poskytnuty zdarma nebo za úplatu neoprávněným subjektům.